3DStudio In INT

3DStudio In INT

Miễn phí
Này ArchiCAD Add-có thể đổi 3D Tranh (.3ds) các tập tin ArchiCAD GDL vật
Người dùng đánh giá
4.6  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.6
Phiên bản mới nhất:
16.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Này ArchiCAD Add-có thể đổi 3D Tranh (.3ds) các tập tin ArchiCAD GDL vật. Đổi quá trình này có thể biến hoá bởi người dùng.
Thêm-trên tấm ngân phiếu cho dù 3DS tập tin chứa hoạ tiết liên kết. Nếu cái xác định được cấu tập tin không tồn tại sau cái 3DS tập tin, chương trình bảo người để xác định vị trí của nó.
Trong khi chuyển đổi, thêm-trên bản sao tất cả kết cấu để cho mục đích cùng với đổi GSM đối tượng.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận