3DStudio In INT

3DStudio In INT

חינם
זה ArchiCAD Add יכול להמיר 3D סטודיו (.3ds) קבצים ArchiCAD GDL אובייקטים
דירוג המשתמשים
4.6  (8 הצבעות)
הדירוג שלך
ציון
2.6
הגרסה האחרונה:
16.0 (לראות את כל)
תוכנה זו קיבלה פרס 1
זה ArchiCAD Add יכול להמיר 3D סטודיו (.3ds) קבצים ArchiCAD GDL אובייקטים. תהליך ההמרה יכול להיות מותאם אישית על ידי המשתמש.
התוסף בודק האם 3DS הקובץ מכיל מרקם קישורים. אם את מוגדרת מרקם הקובץ אינו קיים ליד 3DS הקובץ, התוכנה שואלת את המשתמש לציין את מיקומו.
במהלך ההמרה, ההרחבה עותקים כל מרקמים את נתון תיקיית היעד, לצד המרה GSM אובייקט.
המידע עודכן בתאריך:

SI תגובות

תודה דירוג התכנית!
אנא הוסף הערה המסבירה את ההיגיון מאחורי ההצבעה שלך.
0 תגובות
הדירוג שלך:

Facebook תגובות